HOME

Acordul utilizatorului

Prezentul acord al utilizatorului se încheie intre Dvs. – Clientul, Rețeaua de publicitate si  СРА - rețea.

Clientul – o persoana care, prin intermediul activității rețelei CPA, este atrasă, prin metode de promovare, sa cumpere/transmită bunurile și / sau serviciile oferite de agentul de publicitate cu scopul de a comanda / achiziționa / cumpara produse sau sa utilizeze bunuri exclusiv pentru uz personal si pentru alte nevoi, care nu au legătură cu activitățile de afaceri.

Agent de publicitate -  o persoană care dorește să introducă o ofertă în rețeaua CPA, cu scopul de a vinde un anumit produs și / sau serviciu.

CPA-retea (Cost Per Action, adica plata pe acțiune) – mediu de afaceri electronic, care are un nume de domeniu, pe parcursul căruia se formează relații contractuale între Rețeaua de publicitate și rețeaua CPA, prin care agentul de publicitate face oferte de produse și / sau servicii, iar rețeaua CPA atrage, la rândul său, clienții interesați de achiziționarea ofertelor prin metodele aprobate de agentul de publicitate. Rezultatul final al unei astfel de activități este achiziționarea de bunuri și / sau servicii de către Client, prin intermediul rețelei CPA.

Partile – Client, Agent de publicitate, reteaua-CPA.

Site – resursa virtuala a magazinului online, care se află sub conducerea organizațională și aparținand agentului de publicitate, ca proprietate privată.

Oferta publica – o propunere adresata de către administrație unui cerc nedeterminat de persoane sau mai multor persoane individualizate, care este specifica și exprimă intenția persoanei care a făcut propunerea, sa se considere încheietorul acestui Acord al utilizatorului cu destinatarul, care va accepta propunerea. 


Accept – acceptarea deplină a uneia dintre părți a termenilor ofertei publice din rețeaua CPA pentru încheierea acestui acord de utilizare. Acceptarea ofertei publice are loc la data începerii utilizării site-ului (inclusiv pentru scopuri informative) și a service-ului sau (serviciilor).

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentul Acord al utilizatorului (denumit în continuare "Acordul") definește regulile generale pentru vizitarea, utilizarea serviciilor și normele de comportament general pe Site de către Client și reglementează relațiile de drept civil care se formează între Client și Agentul de Publicitate, precum și de către Clientul, Agentul de publicitate și CPA in procesul interacțiunii lor.

1.2. Prezentul acord poate fi modificat prin decizia rețelei CPA și / sau a agentului de publicitate, în mod unilateral. Rețeaua CPA și / sau agentul de publicitate nu sunt obligate să notifice personal clientul referitor la aceste modificări. Noua ediție a Acordului intră în vigoare de la data cumpărării de către Client a bunurilor / serviciilor Agentului de publicitate.

1.3. Termenii acordului se aplică tuturor clienților site-ului, fără excepție.

1.4. Clientul, care începe să utilizeze Site-ul, confirmă faptul că s-a familiarizat cu prevederile prezentului Acord, le înțelege pe deplin și acceptă condițiile pentru utilizarea integrală a Site-ului. În caz de dezacord cu prevederile prezentului Acord (parțial sau integral), persoana în cauză nu are dreptul să utilizeze câmpul de informații al Site-ului.

2. Reglementarea interacțiunii dintre părți

2.1. Realizarea serviciilor oferite de Site și (sau) a posibilităților nu oferă Clientului drepturi și privilegii exclusive.

2.2. Părțile acestui Acord au ajuns la înțelegerea că rețeaua CPA are dreptul de a plasa pe Site blocuri de publicitate, bannere, anunțuri din oricare dintre domeniile sale, inclusiv acolo se publica informațiile de către Client, fără consimțământul suplimentar al Clientului.

2.3. Informațiile afișate în Rețeaua CPA sunt rezultatul activității intelectuale a rețelei CPA, iar toate drepturile de proprietate și de proprietate privată asupra acestor informații aparțin rețelei CPA, dacă nu se specifică altfel. În același timp, Clientul nu are drepturi exclusive asupra rezultatului activității intelectuale a rețelei CPA, exprimat în format grafic, textual, audio-video postat de rețeaua CPA de pe Site.

2.4. Rețeaua CPA nu este obligată să protejeze drepturile încălcate ale Clientului în contextul soluționării litigiilor apărute pe această bază, inclusiv în instanță.

2.5. Rețeaua CPA nu este proprietarul / producătorul de bunuri și / sau servicii postate pe Site și nu este responsabil pentru încălcarea drepturilor Clientului. Scopul rețelei CPA în temeiul prezentului acord este de a atrage clienți potențiali interesați să cumpere bunuri și / sau servicii utilizând metode autorizate de către agentul de publicitate. Rezultatul final al unei astfel de activități este achiziționarea de bunuri și / sau servicii de către Client, prin intermediul rețelei CPA.

2.6. Încălcarea de către Client sau de către agentul de publicitate a drepturilor de autor aparținând rețelei CPA și (sau) altor persoane, implică pentru contravenient responsabilitatea prevăzută de dispozițiile actualei legislații ale României.

2.7. În caz de detectare a încălcării drepturilor de autor de către Client, prin plasarea ilegală de materiale care nu aparțin Clientului, rețeaua CPA retrage aceste materiale de la accesul liber, la prima cerere a proprietarului legal.

2.8. Clienților li se interzice postarea pe site a informațiilor care conțin, direct sau indirect, semne pornografice, care ofensează, dăunează demnității cuiva, conțin instigări la violență și alte acțiuni care implică încălcări ale legilor în vigoare, care conțin software rău intenționat și / sau alte informații care pot fi dăunătoare terților.

2.9. În cazul încălcării condițiilor de la punctul 2.8. din prezentul acord și nerespectarea cerințelor rețelei CPA, inclusiv retragerea acestor informații de la accesul public, clienții site-ului sunt responsabili conform prevederilor prezentului acord și (sau) legislației actuale ale României. În acest caz, rețeaua CPA are dreptul de a elimina informația menționată la punctul 2.8.

2.10. Rețeaua CPA nu este responsabilă de rezultatele vizitei Clientului către resurse externe, link-uri către care pot fi postate pe Site. Prin rezultate se înțege orice rezultat, indiferent de natura sa, precum și cel de la apariția căruia Clientul a suferit pierderi materiale, daune morale și alte manifestări negative.

2.11. Procedura de efectuare a comerțului la distanţă, drepturile și obligațiile părților la acord, precum și părților terțe, cerințele speciale pentru procesele de interacțiune dintre părți și proiectarea site-urilor publicitare sunt reglementate de procedura de reglementare de către Legea federală "Despre publicitate" nr. 612 din 09/27/2007, precum și de alte normative și de prezentul acord.

3. Drepturile și obligațiile agentului de publicitate

3.1. Agentul de publicitate este obligat să ofere clienților servicii de livrare a bunurilor prin trimiterea lor prin poștă sau transport cu indicarea modalității de livrare și a modului de transport utilizat.

3.2. Agentul de publicitate este obligat să informeze Clientul cu privire la necesitatea de a utiliza specialiști calificați în conectarea, înființarea și punerea în funcțiune a unor produse complexe din punct de vedere tehnic care, conform cerințelor tehnice, nu pot fi comandate fără participarea specialiștilor relevanți.

3.3. Agentul de publicitate nu are dreptul să efectueze o activitate suplimentară (pentru a furniza servicii) contra cost, fără consimțământul clientului.

3.4. Înainte de a încheia un contract de vânzare cu amănuntul (denumit în continuare "Contractul"), agentul de publicitate trebuie să furnizeze clientului informații cu privire la proprietățile principale ale consumatorului, precum și adresa (locația) agentului de publicitate, locul de fabricație a mărfii, numele companiei (numele) cumpărarea de bunuri, livrarea, durata de viață, perioada de valabilitate și perioada de garanție, procedura de plată a mărfurilor, precum și perioada în care se face propunerea de încheiere a acordului.

3.5. La momentul livrării bunurilor, agentul de publicitate este obligat să aducă la cunoștința clientului în scris următoarele informații (pentru mărfurile importate - în limba romana):

3.5.1. denumirea regulamentului tehnic sau a altei denumiri stabilite de legislația României privind reglementarea tehnică și indicarea confirmării obligatorii a conformității mărfurilor;

3.5.2. informații privind compoziția, inclusiv numele aditivilor alimentari (suplimentele alimentare utilizate în procesul de fabricație a produselor alimentare, informații privind prezența componentelor în produsele alimentare obținute prin organisme modificate genetic), valoarea nutritivă, scopul, condițiile de utilizare și depozitarea alimentelor, metodele de preparare a mâncării, greutatea (volumul), data și locul de fabricație și ambalarea (ambalarea) produselor alimentare, precum și informații privind contraindicațiile pentru utilizarea lor în anumite boli;

 3.5.3. prețul în lei și condițiile pentru achiziționarea de bunuri (executarea lucrărilor, furnizarea de servicii);

3.5.4. informații despre perioada de garanție, dacă este stabilita;

3.5.5. termenii și condițiile pentru utilizarea eficientă și sigură a bunurilor;

3.5.6. informatii despre termenul de valabilitate al marfurilor, precum si informatii despre actiunile necesare ale Clientului dupa aceste termene si posibilele consecinte; daca aceste actiuni nu se efectueaza, daca bunurile dupa termenele specificate prezinta un pericol pentru viata, sanatatea si bunurile Clientului sau devin nepotrivite pentru utilizarea corespunzătoare;

3.5.7. locația (adresa), numele firmei producătorului (agentului de publicitate), locația (adresa) organizației sau a organizațiilor autorizate de producător (agent de publicitate) originea mărfurilor;

(consultați textul din ediția anterioară)

3.5.8. informații privind confirmarea obligatorie a conformității bunurilor (serviciilor) cu cerințele obligatorii care asigură siguranța acestora pentru viața, sănătatea Clientului, mediul înconjurător și prevenirea daunelor asupra proprietății Clientului în conformitate cu legislația României;

3.5.9. informații despre regulile de vânzare a bunurilor (executarea lucrărilor, furnizarea de servicii);

3.5.10. informații despre persoana concreta care va efectua lucrarea (va furniza serviciul) și informații despre aceasta, dacă este necesar pentru naturii muncii (serviciului);

3.5.11 informații privind eficiența energetică a bunurilor pentru care se cere informații stabilite în conformitate cu legislația Romaniei privind economia de energie și creșterea eficienței energetice.

3.6. Agentul de publicitate este obligat să furnizeze Clientului informații în cazul în care bunurile achiziționate de Client sunt la mana a doua sau dacă au fost reparate.

3.7. Agentul de publicitate este obligat să informeze clientul cu privire la produs, inclusiv condițiile de funcționare și regulile de depozitare, comunicate clientului prin plasarea informatiei pe produs, pe suporturile electronice aplicate produsului, în interiorul produsului (pe placa electronică din interiorul produsului), pe ambalaj, eticheta, documentația tehnică sau altă metodă stabilită de legislația României.

3.8. Agentul de publicitate este obligat să informeze Clientul cu privire la perioada în care oferta de vânzare a bunurilor / serviciilor pe site este valabilă.

3.9. Agentul de publicitate are dreptul să accepte sau să respingă cererea Clientului de a retrimite bunurile prin poștă la adresa "pana la nevoie".

3.10. Agentul de publicitate este obligat să asigure confidențialitatea datelor personale despre Client în conformitate cu legislația României în domeniul datelor cu caracter personal.

3.11. Agentul de publicitate furnizează Clientului cataloage, broșuri, pliante, fotografii sau alte materiale informative care conțin informații complete, fiabile și accesibile care descriu produsul propus.

3.12. În cazul în care Clientul refuză bunurile, Agentul de publicitate este obligat să restituie suma plătită de Client în conformitate cu Contractul, cu excepția cheltuielilor Agentului pentru livrarea bunurilor returnate de la Client, în cel mult 10 zile de la data la care Clientul a solicitat cerința respectivă.

3.13. În cazul în care contractul este încheiat cu condiția de livrare a bunurilor către client, agentul de publicitate este obligat să livreze bunurile în locul specificat de client în termenul specificat în contract, iar în cazul în care clientul nu indică locul livrării bunurilor, atunci la locul de reședință.

 3.14. Agentul de publicitate este obligat să transfere bunurile Clientului în modul și timpul specificat în Contract.

3.15. Agentul de publicitate este obligat să transfere clientului bunurile a căror calitate corespunde contractului și informațiilor furnizate clientului la încheierea acestuia, precum și informațiile aduse la cunoștința acestuia atunci când mărfurile sunt transmise (în documentația tehnică atașată mărfurilor, pe etichete, prin marcare sau altfel pentru anumite tipuri de bunuri).

3.16. Dacă agentul de publicitate la momentul încheierii acordului a fost notificat de către client cu privire la scopurile specifice de cumpărare a mărfurilor, agentul de publicitate este obligat să transfere clientului bunuri adecvate pentru utilizare în conformitate cu aceste obiective.

3.17. Costurile implementării restituirii sumei plătite de Client în conformitate cu Contractul vor fi suportate de către Agentul de publicitate.

3.18. Plata de către Client prin transferarea fondurilor către contul unei terțe părți specificată de către agentul de publicitate nu scutește pe agentul de publicitate de obligația de a rambursa suma plătită de client atunci când clientul returnează bunurile, atât de calitate cât și de calitate necorespunzătoare.

4. Drepturile si obligațiile Clientului

4.1. Clientul are dreptul de a refuza bunurile în orice moment înainte de transfer și după transferul bunurilor - în termen de 7 zile.

4.2. Clientul are dreptul sa refuze mărfurile în termen de 3 luni de la momentul transferului mărfurilor, în cazul în care informațiile privind procedura și termenii de returnare a bunurilor de bună calitate nu au fost furnizate în scris la momentul livrării bunurilor.

4.3. Returnarea bunurilor de bună calitate este posibilă dacă  acestea arata ca noi, proprietățile sunt păstrate, precum și un document care confirmă faptul și condițiile de cumpărare a mărfurilor specificate. Absența documentului specificat de către Client nu îl împiedică să invoce alte dovezi de cumpărare de bunuri de la acest Agent de publicitate.

4.4. Clientul nu are dreptul să refuze bunurile de bună calitate, care au proprietăți definite individual, dacă bunurile specificate pot fi folosite exclusiv de către clientul care le achiziționează.

4.5. Clientul este obligat să plătească din nou costul serviciilor pentru livrarea mărfurilor dacă livrarea mărfurilor se face în condițiile stabilite de Contract, dar bunurile nu au fost transferate Clientului din vina sa, livrarea ulterioară fiind efectuată în noile condiții convenite cu Agentul de publicitate.

4.6. În cazul în care mărfurile sunt transferate Clientului neconform condițiilor contractului privind cantitatea, intervalul, calitatea, integralitatea și ambalarea mărfurilor, Clientul poate notifica Agentul de publicitate cu privire la aceste încălcări în cel mult 20 de zile de la primirea bunurilor.

4.7. Dacă există defecte ale bunurilor pentru care nu au fost stabilite date de garanție sau de expirare, Clientul are dreptul sa faca reclamații cu privire la defectele mărfurilor într-un termen rezonabil, nu mai mare de 2 ani de la data transferului către Client, dacă perioadele mai lungi nu sunt stabilite prin acte normative sau prin Contract.

 4.8. Clientul are dreptul sa face reclamații asupra agentului de publicitate cu privire la defectele mărfurilor, dacă acestea sunt descoperite în perioada de garanție sau la termenul de valabilitate.

 4.9. Clientul căruia îi este vândut produsul de calitate necorespunzătoare, dacă calitatea acestuia nu a fost menționata de către agentul de publicitate, are dreptul de a solicita la alegere:

а) eliminarea gratuită a defectelor din bunuri sau rambursarea cheltuielilor pentru corectarea acestora de către Client sau de o terță parte;

b) o reducere proporțională a prețului de achiziție;

c) înlocuirea mărfurilor cu o marcă similară (model, articol) sau pentru același produs dintr-o altă marcă (model, articol), cu o recalculare corespunzătoare a prețului de cumpărare. În același timp, în ceea ce privește bunurile complexe din punct de vedere tehnic și costisitoare, aceste cerințe ale Clientului sunt supuse satisfacerii în cazul detectării unor deficiențe semnificative.

4.10. Clientul, în loc să respecte cerințele specificate în clauza 4.9 din prezentul acord, are dreptul de a refuza executarea Contractului și de a solicita restituirea sumei plătite pentru bunurile achiziționate. La cererea agentului de publicitate și pe cheltuiala acestuia, Clientul trebuie să returneze mărfurile cu defecte.

4.11. Clientul are dreptul de a solicita despăgubirea integrală pentru prejudiciile cauzate acestuia din cauza vânzării de bunuri de o calitate necorespunzătoare. Pierderile sunt rambursate în termenii stabiliți de Legea României cu privire la "protecția drepturilor consumatorilor" pentru a îndeplini cerințele relevante ale Clientului.

4.12. Clientul are dreptul să refuze executarea Contractului și să solicite despăgubiri pentru pierderile cauzate, în cazul în care Agentul de publicitate refuză să transfere bunurile.

4.13. La returnarea bunurilor de calitate necorespunzătoare, absența documentului Clientului care confirmă faptul și condițiile de cumpărare a mărfurilor nu îl împiedică să invoce alte dovezi de cumpărare de bunuri de la Agentul de publicitate.

4.14. Refuzul sau evaziunea agentului de publicare de la pregătirea facturii sau a faptei nu privează Clientul de dreptul de a cere returnarea bunurilor și (sau) să restituie suma plătită de Client în conformitate cu Contractul.

4.15. Clientul are dreptul sa refuze să plătească pentru lucrări suplimentare (servicii) care nu sunt stipulate în Contract și dacă acestea sunt plătite, Clientul are dreptul sa solicite de la Agentul de publicitate o rambursare plătită mai mare decât suma specificată.

4.16. Prin analogie cu instrucțiunile prevăzute în clauza 4.16. din prezentul Contract, Clientul se obligă să acționeze în cazul utilizării rezultatelor proprietății intelectuale care aparțin terților. Metoda și procedura de implementare sunt specificate în procesul de negociere cu materialele deținătorului drepturilor de autor.

5. Răspunderea părților

5.1. Rețeaua СРА  nu este responsabilă pentru acțiunile Clientului, care au dus la încălcarea drepturilor terților, cu excepția cazurilor definite de legislația în vigoare a României.

5.2. Rețeaua СРА nu este responsabilă pentru conținutul informațiilor publicate de către Agentul de publicitate și / sau Client.

5.3. Rețeaua СРА nu este responsabilă pentru conținutul feedbackului clienților site-ului. Mărturiile clienților site-ului sunt opiniile subiective ale autorilor lor, care nu pretind a fi obiective. Ele pot să nu coincidă cu opinia publică și să nu corespundă realității.

5.4. Decizia privind emiterea / neacordarea datelor cu caracter personal este făcută de rețeaua CPA numai pe baza unei cereri trimise de persoana din rețeaua CPA, în conformitate cu legislația aplicabilă.

5.5. Rețeaua CPA are dreptul de a nu răspunde solicitărilor, cererilor și scrisorilor care nu conțin date de adresare (numele complet, datele de contact).

5.6. Rețeaua CPA nu este responsabilă de datele de înregistrare indicate de Client atunci când interacționează cu câmpul de informații al site-ului.

5.7. Rețeaua SRA are dreptul, fără explicații, de a limita, bloca accesul Clientului (inclusiv neînregistrat) la Site, cu ștergerea parțială sau completă a informațiilor trimise de Client pe Site. Rețeaua CPA se angajează să examineze o reclamație depusă în modul prevăzut în secțiunea 5 a contractului în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii acesteia.

6. Procedura de soluționare a litigiilor

6.1. În cazul descoperirii pe site a informațiilor ce țin de rezultatele proprietății intelectuale deținute de terți, titularul drepturilor:

6.1.1. Poate face o reclamație, care indică motivele de fapt și de reglementare care permit rețelei CPA să elimine informațiile din accesul public.

6.1.2. Sa atașeze la pretentie dovada originalității proprietății intelectuale (copia originală, alte documente care confirmă dreptul de autor asupra obiectului dreptului de autor).

6.1.3. Trebuie să trimită pachetul de documente la care se face referire în dispozițiile paragrafului. 6.1.1., 6.1.2. din prezentul acord, la căsuța poștală electronică a rețelei CPA:

7. Alte condiții

7.1. Toate situațiile posibile, litigiile care decurg din relația dintre client și agentul de publicitate, precum și clientul, agentul de publicitate și rețeaua CPA, care nu sunt reglementate de prezentul acord, sunt soluționate în modul specificat de legile aplicabile ale României.

7.2. Părțile prezentului acord sunt conștiente de domeniul de aplicare a drepturilor și obligațiilor generate de relațiile dintre persoanele menționate în prezentul acord și trebuie să dea deplină cunoștință de acțiunile lor, înțelegând natura juridică a consecințelor acestor acțiuni.

7.3. Inacțiunea rețelei CPA în cazul încălcării oricărui client a prevederilor acordului nu privează rețeaua CPA de dreptul de a lua mai târziu măsurile adecvate pentru a-și proteja interesele și pentru a proteja drepturile protejate prin lege.